Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin hoạt động

Thư viện ảnh

Tin tức & sự kiện

Bài thu hoạch chính trị đàu năm

Mẫu viết bài thu hoạch chính trị đầu năm

THÔNG TƯ 20. ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN

Giáo viên nghiên cứu thực hiện

HỘI TRẠI 26/3

Trong hai ngày 23,24 tháng 3 năm 2019. Trường TH&THCS Lê Quang Bính đã tổ chức Hội trại 26/3 hằng năm. Tham gia hộ ...

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Trường TH&THCS Lê Quang Bính tổ chức lễ phát động vào sáng thứ 2 (01/10/2018). Sau ...