Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ 1,2,3

Cập nhật lúc : 15:26 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Tuần thứ 23

                                        Từ ngày 13/1 đến ngày 18/1/2020         

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Phụ trách

Ghi chú

T. hai

13/1

Sáng

Dạy học bình thường

Thực hiện chương trình tuần 20

 

GV, HS

Chiều

Dạy học bình thường

Duyệt giáo án , kế hoạch

Phụ đạo, BD

 

GV, HS

TTCM

GV, HS

 

T. ba

 

14/1

Sáng

Dạy học bình thường

 

GV, HS

 

 

Chiều

Dạy học bình thường

Phụ đạo

GV, HS

GVCN

 

T. tư

 

15/1

Sáng

Dạy học bình thường

 

Dự tổng kết công tác đảng

 

GV, HS

ĐV

Chiều

 

Tập văn nghệ

GV

T.năm

16/1

Sáng

Dạy học bình thường

 

GV, HS

 

Chiều

Dạy học bình thường

Phụ đạo

GV, HS

GVCN

T.sáu

 

17/1

Sáng

Dạy học bình thường

 

GV, HS

Chiều

Dạy học bình thường

Phụ đạo

 

GV, HS

GVCN

T.bảy

18/1

Sáng

Sơ kết HĐSP

GV

Chiều

Họp phụ huynh các lớp

GV, PH

Bổ sung 

Các tin khác