Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ 4,5

Cập nhật lúc : 15:10 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ  4-5

 Tuần thứ  : 22 ( Tuần chuyên môn : 20)

        (Từ ngày 13 - 1 đến ngày  19 - 1- 2020 )

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Phụ trách, thực hiện.

Ghi chú

T. hai

13-1

Sáng

- Chào cờ

- Dạy học theo TKB         

- GVGD

Chiều

- Dạy học theo TKB         

- Bồi dưỡng học sinh.

- GVGD

- GVPT

 

T. ba

14-1

Sáng

- Dạy học theo TKB         

 

- GVGD

 

Chiều

- Dạy học theo TKB 

       

- GVGD

 

T. tư

15-1

Sáng

- Dạy học theo TKB 

               

- GVGD.

Chiều

 

- GVGD.

T.năm

16-1

Sáng

- Dạy học theo TKB

      

- GVGD

- TTCM.

Chiều

- Dạy học theo TKB         

 

- GVGD

- PTCM

 T.sáu

`17-1

Sáng

- Dạy học theo TKB       

- Sơ kết lớp

- GVGD

- GVCN

Chiều

- Dạy học theo TKB         

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh.

- GVGD

T.bảy

 18-1

Sáng

- Sơ kết hội đồng

 

- HĐSP

  

Chiều

- Họp phụ huynh lớp

- GVCN, PHHS

  

Các tin khác