Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Xã hội

Cập nhật lúc : 22:18 03/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

> >

>PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG TRÀ > >CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM >
>TRƯỜNG TH&THCS LÊ QUANG BÍNH > >           TỔ XÃ HỘI > >                  Độc lập – Tự do-  Hạnh phúc >  

>  > align="center">      KẾ HOẠCH TUẦN 21. > align="center">          (Từ 6/1 đến ngày 12/1/2020) > align="center"> >

align="center">Thứ / Ngày > align="center">Sáng > align="center">Chiều >
align="center">Thứ 2 > align="center">6/1/2020 > >Thi HKI > >Thi HKI >
align="center">Thứ 3 > align="center">7/1/2020 > >Thi HKI > >Thi HKI >
align="center">Thứ 4 > align="center">8/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >- Báo cáo hai mặt chất lượng khối 8,9 > > -Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 5 > align="center">9/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >-Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 6 > align="center">10/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >-Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 7 > align="center">11/1/2020 > >  Thi gvgtx lý thuyết >  >
align="center">CN > align="center">12/1/2020 > >  > >  >

>  > >     Duyệt của HT                                                                                       TTCM > >  > >  > >     Lê Thanh Hải                                                                                 Đoàn Thị Điểm > >        >

Các tin khác