Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Xã hội

Cập nhật lúc : 22:18 03/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

> >

>PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG TRÀ > >CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM >
>TRƯỜNG TH&THCS LÊ QUANG BÍNH > >           TỔ XÃ HỘI > >                  Độc lập – Tự do-  Hạnh phúc >  

>  > align="center">      KẾ HOẠCH TUẦN 21. > align="center">          (Từ 6/1 đến ngày 12/1/2020) > align="center"> >

align="center">Thứ / Ngày > align="center">Sáng > align="center">Chiều >
align="center">Thứ 2 > align="center">6/1/2020 > >Thi HKI > >Thi HKI >
align="center">Thứ 3 > align="center">7/1/2020 > >Thi HKI > >Thi HKI >
align="center">Thứ 4 > align="center">8/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >- Báo cáo hai mặt chất lượng khối 8,9 > > -Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 5 > align="center">9/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >-Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 6 > align="center">10/1/2020 > >-Dạy và học theo TKB > >-Dạy và học theo TKB >
align="center">Thứ 7 > align="center">11/1/2020 > >  Thi gvgtx lý thuyết >  >
align="center">CN > align="center">12/1/2020 > >  > >  >

>  > >     Duyệt của HT                                                                                       TTCM > >  > >  > >     Lê Thanh Hải                                                                                 Đoàn Thị Điểm > >        >

Các tin khác