Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tự nhiên

Kế hoạch tuần học thứ 48 ( Tuần 29 năm 2020, từ 13/07/2020 đến 19/07/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
  TRƯỜNG TH-THCS LÊ QUANG BÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)
  Thực hiện tuần học 12: 1. Tăng cường dự giờ đánh giá giáo viên 2. Hội ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015)
  Thực hiện tuần học 11 - Tăng cường BDHSG môn Toán, lý, Hóa, Sinh - Tăng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)
  Thực hiện tuàn dạy học 10 Tiếp tục bồi dững học sinh gỏi - Dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 41
  (tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)
  Thứ hai: Dạy học theo thời khóa biể - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa tiết ...