Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tự nhiên

Cập nhật lúc : 08:11 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 4 năm 2020, từ 20/01/2020 đến 26/01/2020 )

a

 

TRƯỜNG TH-THCS LÊ QUANG BÍNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Tổ Tự nhiên                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 23

 (Từ 20/01/2020- 26/01/2020)

Thứ ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

 

Sáng

Chiều

Thứ hai

20/01/2020

-         Dạy học bình thường

-  

- Dạy học bình thường

- BDHSNK TD tiết 4,5

 

Thứ ba

21/01/2020

-         Dạy học bình thường

-          

-         Dạy học bình thường

-         BDHSG Sinh 9 tiết 7,8

 

Thứ tư

22/01/2020

-         Dạy học bình thường

-         Dạy học bình thường

-          

 

Thứ năm

23/01/2020

Nghỉ tết Nguyên Đán

(GV trực tết theo kế hoạch)

Nghỉ tết

(GV trực tết theo kế hoạch)

 

Thứ sáu

25/01/2020

Nghỉ tết

(GV trực tết theo kế hoạch)

Nghỉ tết

(GV trực tết theo kế hoạch)

 

 

Thứ bảy

26/01/2020

Nghỉ tết

(GV trực tết theo kế hoạch)

Nghỉ tết

(GV trực tết theo kế hoạch)

 

 

                          DUYỆT CỦA BGH                                                Người lập kế hoạch

                                 PTCM                                                                 TTCM

                            Lê Thanh Hải                                                    Phùng Văn Tình

Các tin khác