Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng TH

Kế hoạch tuần học thứ 22 ( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 30
    (tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018)
    KẾ HOẠCH TUẦN 34 Từ ngày 09-14/4/2018 Thứ/ Ngày Sáng Chiều Thứ ...