Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 16:27 07/09/2020  

Tuần 37 năm 2020
Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/09/2020)

- Chào cờ

- Dạy học theo TKB tuần 1 cả 2 cấp học ( Lưu ý thực hiện dạy học giãn cách )

- 9 giờ 00: Trực báo đầu tuần

- Dạy học theo TKB tuần 1 cả 2 cấp học

- Ban lao động lập kế hoạch cho các lớp làm vệ sinh

Thứ Ba
(08/09/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(09/09/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(10/09/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Toàn thể giáo viên nộp PPCT tự chủ qua TTCM duyệt

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(11/09/2020)

- Dạy và học theo TKB

- Trực báo công tác chủ nhiệm lớp

- Dạy và học theo TKB

- Trực báo công tác chủ nhiệm lớp

- TTCM chuyển HT PPCT tự chủ của tổ viên để ra quyết định

Thứ Bảy
(12/09/2020)

- Các tổ điều tra PC-XMC theo phân công

Chủ Nhật
(13/09/2020)